Levering

Normalt har du varene på postkontoret 2-3 dager fra vi har mottatt din bestilling. Postkontoret gir deg beskjed når pakken kan hentes.

Du har to ukers frist til å hente pakken din på ditt nærmeste postkontor. Gjør du ikke det vil den bli returnert tilbake til oss. Dette er Postens reglementer. I tillegg, vil du bli fakturert for fraktkostnadene.

Posten har strenge regler ift utlevering av pakker. Hvis du ikke er registrert i Folkeregisteret på den leveringsadressen som du oppgir vil Posten kunne nekte å levere ut varen og returnere den til oss. Er du ikke registrert på leveringsadressen i Folkeregisteret må du derfor skrive "c/o + navnet på den som er registrert i Folkekregisteret på den adressen" før ditt eget navn. Om du som kunde gjør feil her og pakken blir sendt i retur til oss tilkommer det fraktosntader tilsvarende det som det kostet å sende varen. Denne kostnaden må dessverre bæres av kunden i sin helhet. Ved ny forsendelse til kunde av samme vare, men med rette adressat tilkommer det således nye fraktkostnader.

Betaling

Oppkrav
Hvis du har valgt oppkravsgebyr vil gebyret komme i tillegg til fakturabeløpet.
 
kunder på Svalbard

Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av denne grunn blir hver bestilling belastet med dette gebyret som f.t. er kr 236,- .